Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Generalforsamling i Friends of Open Source DaysFriends of Open Source Days (FoOSD) er en forening for folk interesseret
i Open Source Days, primært folk der ønsker at hjælpe til før og/eller
under konferencen. 

Friends of Open Source Days holder sin årlige ordinære generalforsamling
torsdag den 12. februar 2009, kl. 19.00, i

Auditorium M
Niels Bohr Institutet
Blegdamsvej 21
2100 København Ø

Dagsorden (ifølge vedtægterne):
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Behandling af eventuelle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer kan indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14
dage før generalforsamlingen. Såfremt bestyrelsen træffer beslutning om,
at indkomne forslag fra medlemmer skal fremmes til afstemning på
generalforsamlingen, udsendes de til medlemmerne senest 7 dage inden
generalforsamlingen. Modsætter bestyrelsen sig at fremme et forslag til
afstemning, kan halvdelen af foreningens medlemmer omstøde bestyrelsens
beslutning og dermed fremme forslaget til afstemning på
generalforsamlingen. Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er
optaget på dagsordenen, eller som er indkommet som anført.

Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan
meddeles gældende for en enkelt generalforsamling, og således at hvert
fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. Fuldmagter kan være papir
baserede, eller per e-mail. For e-mail baserede fuldmagter gælder at de
skal være PGP signerede og fremsendt til bestyrelsen i kopi senest 48
timer før generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan validere
fuldmagtens ægthed.

Bestyrelsesmedlemmernes nøgle-id'er:
Peter Makholm: 2C8B195A
Søren Hansen: 28778602
Henrik Christian Grove: B72BEBF6

Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges for 2 år ad gangen, derfor
skal der i år vælges tre personer, på valg er Søren Hansen, Jacob Sparre
Andersen og Rolf Larsen.

Kun personer der har betalt kontigent i 2009 er medlemmer, men
kassereren vil modtage kontante kontigentindbetalinger ved
generalforsamlingens start.

Læs mere om Friends of Open Source Days på
http://friends.opensourcedays.org/

Bestyrelsen for Friends of Open Source Days 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2009-02-01, 02:01 CET
This page is maintained by MHonArc .