Årsmøde – 2013-12-16


SSLUG afholder årsmøde/generalforsamling

Mandag d. 16. december 2013 kl 18.30 – 21.00


Under årsmødet vil Sandkassen sponsere æbleskiver.

Som optakt til årsmødet er vi nogle stykker som går på det lokale pizzeria (Søens Pizzeria).

Vi mødes ved bygning 27.1 kl. 17 og går så derned.

RUC
Bygning 27.1 (Lokale I)
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Google maps koordinater: 55.651581,12.138141
Kort over RUC: http://www.ruc.dk/om-universitetet/ankomst-til-ruc/.

Søens Pizzeria
Adressen Universitetsparken 3
4000 Roskilde
Google maps koordinater: 55.651059, 12.134405

Pizzeriaet ligger lige ud til søen og adressen kan være noget misvisende på bl.a. google maps. Se kort fra openstreetmap.org her.

I Bil:

Kør ind på Universitetsvej. Lige før man når de to gule bygninger forbundet med et stort kvadratrods tegn er der p-pladser til højre og venstre på Trekroner Forskerpark. Bygning 27 ligger så lige ind under kvadratrods tegnet og til højre.
Pizzeriaet ligger i bunden af Trekroner Forskerpark til venstre mod søen.

Med tog:

Stå af toget på trekroner station. Gå over torvet mellem SuperBrugsen og Fakta og følg stien over broen mod de blå huse. Efter broen følg stien til højre ned mod søen. Pizzeriaet ligger til højre lige ved starten af søen.

Til lokale 27.1: gå forbi pizzeriaet og drej til højre om det første hjørne. Følg nu den gule bygning til venstre til du når åbningen ind til venstre (Stort kvadratrods tegn) Gå ind under kvadratrods tegnet og drej så til højre lige inden for. Bygning 27.1 ligger nu lige fremme foran dig.
http://wiki.sslug.dk/wiki/LokalGruppenRoskilde


Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter: http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

Der skal vælges ny bestyrelse for SSLUG – der stemmes om seks bestyrelsesposter samt to suppleantposter.

Bestyrelsen opfordrer alle der har lyst til at lægge kursen for SSLUG i fremtiden til at stille op. Arbejdet varierer, er spændende og hyggeligt.

Har du lyst og tid til at give et nap med, sender du din opstilling til bestyrelsen(på)sslug.dk senest mandag d. 9/12-2013 kl 18. Samtidig bedes du sende din opstilling til sslug-forening via news/nntp eller http://forum.sslug.dk/newsportal/ med en præsentation af dig selv.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal ligeledes sendes til bestyrelsen(på)sslug.dk senest en uge før mødet.

Dagsorden til årsmødet:
  1. Årsmødet åbnes.
  2. Valg af ordstyrer.
  3. Valg af referent.
  4. Godkendelse af dagsorden.
  5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
  6. Bestyrelsens beretning.
  7. Revisorens beretning.
  8. Godkendelse af regnskab.
  9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Bevilling af ansvarsfrihed
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 12. Valg af revisor.
 13. Valg af valggruppe.
 14. Indkomne forslag
 15. Evt.
 16. Årsmødet afsluttes.

Der kan forekomme ændringer af dagsordenen. De vil i givet fald vil blive annonceret senest 48 timer før mødet i overensstemmelse med vedtægterne.

Mvh. bestyrelsen.


Valgresultat

Valgresultat

Bestyrelsen 2013

Bestyrelsen 2013