Om SSLUG

SSLUG er Skåne Sjælland Linux User Group, og består som navnet siger af en gruppe personer med basis i Øresundsregionen og med fælles interesse i styresystemet Linux.

SSLUG er en non-profit forening der så vidt muligt ikke har nogen økonomi. Vi eksisterer via fælles arbejde og sponsorater fra tid til anden. Vi har ikke noget politisk eller religiøst tilhørsforhold, og skelner ikke til køn, race eller hudfarve. SSLUG bringer ikke reklamer, spam eller lignende.
SSLUG deltager fra tid til anden i diverse arrangementer, konferencer og lignende. SSLUG vil gerne hjælpe firmaer og private med Linux, men har ingen kommercielle eller økonomiske interesser i dette.

Vi lægger vægt på, at SSLUG er en fælles svensk/dansk forening. Vores officielle sprog er både svensk og dansk. Juridisk set er vi en svensk forening bosiddende i Lund. Derfor er vedtægterne (stadgar) officielt på svensk, med en uofficiel oversættelse til dansk.

Hver uge holder vi “hyggemøder” og “sandkassemøder“, vi har sandkassemøde hver mandag i Roskilde. Og hyggemøde hver Onsdag på frederiksberg. Med formålet at SSLUG’ere kan hygge sig sammen, arbejde på projekter, gå til små foredrag og yde »hjælp til selvhjælp« til hinanden og nybegyndere. Se kalenderen for de kommende og afholdte møder (du kan også se møder afholdt af andre foreninger her).

SSLUG samarbejder med foreningerne BSD-DK og DKUUG. SSLUG låner ofte lokaler af DKUUG, Niels Bohr Instituttet, Roskilde Universitet, CBS (Copenhagen Business School) samt Symbion. Derudover samarbejder SSLUG med andre brugergrupper gerne om pressemeddelser, konferencer, seminarer osv. Vi deltager i samfundsdebatten omkring bl.a. Linux, Open Source, og softwarepatenter, og vi deltager også i officielle høringer fra danske og svenske ministerier.

SSLUG er barn af Internettet og entusiasters glæde over den åbne verden, Linux repræsenterer. Fra starten har der ikke været langt fra tanke til handling.
I dag er SSLUG en af verdens største Linux Bruger Grupper. Hvordan SSLUG opstod kan læses i SSLUG’s historie – kort fortalt. Vi har en graf over SSLUGs medlemstal.

Et stort aktiv er de forskellige postlister/nyhedsgrupper hvor medlemmerne diskuterer alt mellem himmel og jord relateret til Linux. Her får man ofte hurtigt svar fra nogen af Danmarks og Sveriges bedste Linux-eksperter, og vi har en liste (novice-listen) hvor alle “dumme” spørgsmål er tilladt. Arkiv over alle indlæggene findes sammesteds, og det er pænt søgbart bl.a. via Google. Bestyrelsen har udarbejdet en række regler for god opførsel på postlisterne som bedes overholdt.

Hvis man har behov for svar her og nu, eller bare har lyst at snakke om linux, kan man prøve på SSLUGs IRC-kanal.

I det daglige styres foreningen af en bestyrelse på 6 medlemmer og 1 suppleant, som er modtagelige for forslag fra medlemmerne bl.a. via epost. Således laves der en række projekter i foreningen af de almindelige medlemmer, bl.a. projekt om oversættelse og tilpasning af Linux til dansk og svensk. Medlemmerne kan selv gå ind og rette på foreningens wiki og dermed give gode råd og vejledninger, på eget ansvar. Desuden haves en admin-gruppe, som står for driften af SSLUGs maskiner, og en www_admin-gruppe som står for driften af webstedet. En mere detaljeret beskrivelse af foreningens ledelse forefindes.

Websider på www.sslug.dk ejes af SSLUG’s medlemmer, og må ikke anvendes i kommerciel øjemed uden accept fra bestyrelsen.

SSLUG’s logo er designet af Nicolai Rasmussen, og kan frit anvendes til private formål af SSLUG’s medlemmer. Kontakt bestyrelsen for anvendelse af SSLUG’s logo til kommercielle formål.